nie ma weny,
nie ma tęsknoty..
nie ma miłości
Pustostan mnie pochłania..
ciągnie ku nicości.